Endüstriyel İzleme Sistemi (IMS)

iKon Endüstriyel İzleme Sistemi

Endüstride kullanılan proseslerin çalışabilmesi için birçok değişkenin kontrol edilmesi gerekmektedir. Proseslerin çalışmasını sağlayan kontrol sistemleri dışında ilgili değişkenlerin ölçülüp kayıt altına alınarak izlenmesi çeşitli regülasyonlarla zorunlu hale getirilmiştir.  iKon IMS sistemi, işletmenin prosesler hakkında geriye dönük veri analizi yapabilmesini, anlık uyarılar ile oluşabilecek aksaklıkları zamanında görebilmesini sağlar. iKon IMS sayesinde, varlıkların korunması ve sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan verilere güvenli bir şekilde ulaşılmaktadır.

iKon Endüstriyel İzleme Sistemi, iDeal iCE platformu tabanlı iKon IMS yazılımı ve ilgili donanımlardan oluşan modüler bir çözümdür. iKon IMS, kurulum aşamasında azami esneklik sunan, güvenilir veri toplama ve kaydı ile birlikte gelişmiş alarm-raporlama fonksiyonlarını içermektedir.

Sıcaklık, nem, basınç/fark basınç, akış, partikül yoğunluğu, O2 , CO, CO2 ,NOx, vb. hız, ağırlık, kuvvet, moment, titreşim, elektriksel enerji  parametreleri, enerji tüketim bilgileri gibi proses değişkenleri yanında iş istasyonlarının üretim bilgileri de iKon ya da üçüncü parti sensör/çevirici cihazları yardımıyla iKon.IMS ortamına  bağlanabilir. 

Çeşitli G/Ç ,haberleşme ve gösterim olanaklarına sahip, proses değişkenlerinin toplanması ve kullanıcı etkileşimini sağlayan modüllerdir. iKon.IMS yazılımı ile haberleşerek barındırdıkları bilgileri paylaşırlar.Sunucu haberleşmesi kesildiği durumda bile, sistem toplanan verileri yerel olarak saklayarak veri bütünlüğünü sağlar.

Sistem çeşitli kablolu ve kablosuz iletişim kanaları 

(RS-485, ethernet, GSM, radyo vb.) kullanarak  saha cihazlarıyla iKon.IMS  yazılımının haberleşmesini sağlamaktadır.

Verilerin saklanması amacıyla yaygın kullanılan İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri tercih edilmektedir. Sistem, toplanan verinin yanında, alarmların, kullanıcı olaylarının ve raporların da kaydını sağlamaktadır. Bununla birlikte, iKon IMS sistemi, devreye alma, kalibrasyon ve bakım aşamalarında müşterilerine kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır.

iKon IMS sistemine, kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden erişilebilmektedir. Yerel ve uzak istemciler, sistem verilerine erişmenin yanında, ilgili kullanıcının yetki seviyesine bağlı otomatik bildirimler de alabilmektedirler.

Veri Güvenliği

Gizlilik

GEB olarak da bilinen gizlilik, elverişlilik ve bütünlük, endüstriyel izleme uygulamaları için kritik öneme sahiptir. iKon IMS sistemi, veri güvenliği ile ilgili gerekli regülasyonlara uymaktadır. 

iKon IMS sistemi, uçtan-uca kriptolama ile verinin transferi ve saklanması esnasında otomatik olarak güvenlik sağlayarak hassas verilerin istenmeyen kişilerce okunmasının önüne geçer. 

Elverişlilik

Elverişlilik, tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin düzenli bakımlarının yapılması, gerekli onarım işlemlerinin anlık olarak gerçekleştirilmesi ve yazılım hatalarından arındırılmış bir işletim sistemi ortamında sağlanabilmektedir. iKon IMS sisteminde, ilişkisel veri tabanı ve uygulama yazılımları, yüksek elverişlilik, otomatik ve periyodik yedekleme ve kurtarma fonksiyonları sunmaktadır.  

Bütünlük

Tutarlılık, kesinlik ve güvenilirliğin verinin tüm yaşam döngüsü boyunca sağlanmasına “bütünlük” denilmektedir. Verinin iletimi sırasında değişiklik olmamalı, verinin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmediğinden emin olunmalıdır. Bu önlemler, veri döngüsel artıklık denetimi (CRC) ve kullanıcı erişim kontrollerini içermektedir. 

Erişim Kontrolü

Kullanıcı Erişim Kontrolü

iKon IMS, karmaşık ve merkezi sistemler için kullanıcı erişim kontrolü fonksiyonları sunmaktadır. Örneğin operatörler, mühendisler, sistem ve veri sahipleri, kalite personeli, doğrulama uzmanları gibi farklı türdeki sistem kullanıcıları gruplanarak kullanıcı gereksinimlerine göre yetkilendirilebilirler. 

Denetleme Tarihçesi fonksiyonu sayesinde, ilgili operasyona ilişkin tüm olaylar, değişimler, kullanıcı aktiviteleri vb. kayıt altına alınabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bilginin elektronik olarak üretilmesi, değiştirilmesi, saklanması, iletilmesi ya da erişilmesi durumlarında 21 CFR Part 11 ve EU GMP Annex 11 şartları sağlanmaktadır.  Farklı türdeki endüstriyel parametrelerin yanında aşağıdakiler kapsanmaktadır;

 • Tarih ve zaman damgaları

 • Kullanıcı eylem ve olayları

 • Sistem alarm ve olayları

 • Kullanıcı notları

 • Giriş ve erişim olayları

 • Konfigürasyon olayları

Çoklu Görünümler

Gösterge Paneli Görünümü kullanıcıların saha verileri ve sistemin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Grafik Görünüm genellikle toplanan verinin çizgi grafiklerini göstermede kullanılır. Diğer verilerin grafik üzerine bindirilmesi, tepe noktaların işaretlenmesi, kullanıcıya bağlı renklendirme gibi fonksiyonlar barındırmaktadır. 

Tablo Görünümü ilgili sıralama ve filtreleme fonksiyonlarını da barındıracak şekilde, ölçüm sonuçlarının sade ve temiz bir listesini sunmaktadır. 

Son olarak, Plan / Harita Görünümü saha cihazlarının bir arazi ya da tesisteki konumunu bir harita ya da plan üzerinde görüntülemektedir. Canlı ikonlar sayesinde, gerçek zamanlı veri transferi ve alarmlar kolay takip edilebilme amacıyla sunulmaktadır. 

Eklenti Tabanlı Mimari

 • Eklenti (plug-in) tabanlı veri gösterimi

 • Gösterge paneli, grafik ve tablo görünümü

 • Plan / Harita görünümünde konumlandırma

 • Kullanıcı erişim kontrolü

 • Güçlü raporlama

 • e-posta ya da mobil uygulama ile alarm bildirimi

 • Sık kullanılan biçimlerde veri çıktısı

Raporlama

Profesyonel Raporlama

iKon IMS, raporları otomatik ya da istenildiği anda üretebilmek amacıyla geniş raporlama seçenekleri sunmaktadır. 

Veri ve denetleme tarihçesi kayıtları, PDF, .XLS ya da .CSV gibi sık kullanılan biçimlerde dışarıya aktarılabilmektedir. 

Sistem kullanıcıları geçmiş verileri iki tarih arasında sorgulayarak çizgi grafik ya da veri tablosu gibi farklı gösterimler seçerek raporlama yapabilirler. Rapor çıktısı ayrıca filtrelenebilir, sıralanabilir, başlıklar eklenebilir ya da renkleri düzenlenebilir. 

Örnek Topoloji