Kritik Ortam İzleme ve Kontrol

Kritik Ortamlar

Kritik ve temiz ortamlar; ilaç , yarı iletken ve güneş enerjisi , havacılık , nanoteknoloji gibi alanların yanısıra tıp mühendisliği, hasta bakım ve laboratuvarlar gibi pek çok farklı sektör ve alanda yer almaktadır.Havadaki partiküllerden kirlenmeye karşı korunması gereken herhangi bir operasyon için temiz ortamlar kaçınılmazdır.

iKon Otomasyon, sıcaklık, nem ve basınç ve partikül ölçümlerinin en zorlu kalite kriterlerini karşılaması gereken temiz ortamların, laboratuvarların ve ayrıca ilaç imalat endüstrisinin özel ihtiyaçları için İzleme ve Kontrol çözümleri sağlamaktadır.

Özellikle İlaç üretiminde , farmasötik ürünlerin üretiminde ,güvenlik ve kaliteye ilişkin ISO 9000 yönergelerinden çok daha katı olan İyi Üretim Uygulamalarını (GMP) yönergeleri uygulanmaktadır. 

Kritik ortamlarda  kullanılacak ölçüm sistemleri  için en önemli kriterler; Hassasiyet, Karlılık ve Kalibrasyon imkanıdır.Parametrelerin ölçülmesi,kayıt altına alınması raporlanması ve GMP yönergelerine göre dokümante edilmesi proseslerin güvenliği için çok önemlidir.iKon EMS sistemleri bu ihtiyaçları karşılayacak ölçme,veri toplama ve görselleştirme donanımları ile birlikte GMP kurallarına uygun  yazılım çözümleri sunmaktadır.